INFORMATION

Monitorn kommer att lagra dina inställningar. Nästa gång du placerar den i laddstationen, kommer den automatiskt att koppla upp mot Internet.

Du kan maximalt ha två enheter samtidigt kopplade till monitorn via Internet. Om du vill ändra monitorinställningarna måste du lämna internetläget.