Admin Password: Här kan du ändra lösenordet för att komma in i Advanced Settings-menyn.

Time Zone: Ställ in din tidszon. Detta påverkar tidsangivelsen för de inspelade filmerna och rörelsedetektorns notiser.

Daylight saving: Om det är sommartid, slå på denna funktion för att justera tidsinställningen.

Device Security Code: Här kan du ändra säkerhetskoden för att kunna koppla upp sig mot kameran.

Video Quality: Här kan du ställa in videokvaliteten. Inställningarna går från lägsta till högsta videokvalitet. En lägre inställning ger bättre flyt i videon vid dålig uppkoppling, och en högre inställning ger bättre upplösning på bilden.

Environment Mode: Här kan du ställa in kameran för inomhus- eller utomhusbelysning, och välja nätspänningsfrekvensen för din region. 50 Hz används i store delar av världen, men Syd- och Nordamerika och delar av Asien använder 60 Hz.

Low Light: Ljusförstärkaren förbättrar kamerans mörkerseende. Ju högre siffra desto ljusare bild.

Screen Orientation: Här kan du spegelvända kamerabilden eller vända den upp och ned.

WiFi: Här ställer du in uppkopplingen till routern. Se avsnittet ”Grundläggande installation av kameran i appen – koppling till router och internetaccess” för mer information.

Notify Enable: Här slår du på att kameran ska skicka notiser när den detekterar en rörelse. Du måste också ha slagit på notiser i din telefon/platta och ställt in detektionsläget. Se avsnitten ”Rörelsedetektion” och ”Pushnotiser” för mer information.

Detect Mode: Här ställer du in om och hur kameran ska detektera rörelser. Se avsnittet om rörelsedetektion för mer information.

Motion Detection: Denna är enbart synlig när Detect Mode är satt till Software. Se avsnittet om rörelsedetektion för mer information.

Motion Mask: Här kan du markera områden som du inte vill ska reagera på rörelse. Notera att detta enbart är tillgängligt för farmCam IP2.

Time stamp: Du kan ändra positionen på tidsstämpeln. Notera att detta endast är tillgängligt för farmCam IP2.

E-mail: Här ställer du in emailfunktionen så att kameran kan skicka ett email när den detekterar en rörelse. Se avsnittet om rörelsedetektion för mer information.

SDCard Format: Här kan du formatera SD-kortet och ta bort alla filmer på det.

Overwrite SDCard: Här ställer du in om kameran ska skriva över de äldsta filerna på SD-kortet när det är fullt. OBS: Om du ställer in denna på Disable så kommer kameran inte att kunna spela in mer när SD-kortet är fullt.

Device Profile Setting: Här kan du spara kamerans konfiguration om du vill ställa in flertalet kameror likadant.

Device Information: Här kan du se kameraversionen, samt totalt och tillgängligt utrymme på SD-kortet.