Kameran kan vridas i olika positioner beroende på hur den monteras. Lossa på justerskruven tills du hittat rätt vinkel. Kameran kan monteras på valfritt ställe med tillgång till strömkälla inom 2,8 meters avstånd. I annat fall krävs en förlängningskabel (ej inkluderad).

Vi rekommenderar att man är två personer som hjälps åt för snabbast montering. En person justerar kameran och den andra kontrollerar i appen att vinkeln är korrekt.

Kameraantennen ska som utgångsläge peka i samma riktning som routerns antenn.

farmcamip_physical_install

  • Följ alltid tillverkarens anvisningar vid användning av elektriska verktyg, stegar och dylikt, samt bär skyddsglasögon vid borrning. Innan du borrar hål genom en vägg, kontrollera noga att det inte finns elkablar eller vattenrör i väggen.
  • Även om kameran är vattentär så rekommenderar vi inte att den monteras vid rinnande vatten (t.ex. ett stuprör). Se till att kablaget är skyddat för att undvika skador eller att någon fipplar med det. Om du borrar hål genom en yttervägg för kabeldragning, se till att hålet tätas ordentligt för att motverka drag.
  • För att undvika stötar eller brandrisk, öppna aldrig kamerahuset om kameran är utsatt för vatten. Det finns inga modifierbara delar inuti. Lämna den för service hos kvalificerad personal.
  • Undvik att rikta kameran mot solen, buskar eller trädgrenar, eller rörliga föremål som kan orsaka att rörelsedetektorn slår på i onödan.

Om du stöter på problem vid monteringen, se felsökningsavsnittet. Om inte detta hjälper, kontakta din lokala återförsäljare.