Det går att ställa in alarmljud för din kamera. Denna funktion gör att sirenen ljuder när kameran upptäcker rörelse. 


Obs: Alarmljud kommer inte att fungera om inte PIR är aktiverat. 

Se följande länk för instruktioner till hur du ändrar inställningarna för PIR: https://ludafarm.freshdesk.com/a/solutions/articles/14000137038/edit?lang=sv-SE&portalId=14000024694


Steg 1

Starta appen FarmCam 2.0 och se till att PIR är aktiverat. Välj sedan den kamera vars alarmljudsinställningar du vill redigera. Välj Enhetsinställningar (kugghjulet) och sedan Alarmljud. 
Steg 2

Aktivera Alarmljud och anpassa dina inställningar vidare.Steg 3

Du kan ställa in vilket siren-ljud som kameran ska ha. Du kan antingen välja standardljud eller anpassa ett ljud. När du väljer ett anpassat siren-ljud kan du spela in i upp till 5 sekunder.


Steg 4

Du kan ställa in under vilka tider du vill att alarmet ska vara aktiverat och inaktiverat. Du kan även ställa in för vilken detektionstyp du vill att schemat ska gälla. Du kan välja Person, Fordon och/eller Övriga.


För att anpassa schemat, klicka på den veckodag vars schema du önskar ändra. Sedan kan du välja vilka tider under dagen som alarmljud ska vara aktiverad repetitive inaktiverad. Om du vill ha samma schema på flera veckodagar kan du kopiera schemat från en dag till en annan. I exemplet nedan kopieras söndagens schema till måndag.