Kameran kan spela in videor på ett SD-kort (inuti kameran) som triggas av kamerans PIR-sensor. Observera att du inte kan schemalägga videoinspelningen för kameran FarmCam Mobility (artikel nr 1086).


Obs: Denna funktion kommer enbart att fungera om PIR-sensorn är aktiverad.

Se följande länk för instruktioner till hur du ändrar inställningarna för PIR: https://ludafarm.freshdesk.com/a/solutions/articles/14000137038/edit?lang=sv-SE&portalId=14000024694


Steg 1

Starta appen FarmCam 2.0 och se till att PIR är aktiverat.

Välj den kameran du vill anpassa. Välj Enhetsinställningar (kugghjulet) och sedan Spela in. Steg 2

Om du vill att kameran endast ska spela in under vissa timmar kan du ändra inspelningsschemat. Steg 3

Du kan välja om schemat ska gälla personer, fordon och/eller övriga genom att klicka på respektive alternativ under Detektionstyp.Klicka på den dag vars schema du vill redigera. Du kan ställa in när inspelningsfunktionen ska vara aktiverad och inaktiverad. Om du vill att samma schema ska gälla för flera dagar kan du även kopiera schemat till andra dagar. I exemplet nedan kommer schemat att kopieras från söndagar till måndagar.Steg 4

Du kan också ställa in "Inspelningstid efter rörelse" till 8, 15 eller 30 sekunder. Ett exempel på vad detta innebär: Om du ställer in den på 8 sekunder och ett objekt som har triggat en inspelning just har försvunnit ur kamerans synfält, fortsätter kameran att spela in i 8 sekunder efter att objektet har lämnat kamerans synfält.Steg 5

När funktionen Skriv över är aktiverad kommer äldre videos att skrivas över när lagringsutrymmet blir fullt.