Antennhöjd och objekt i signalvägen

Antennerna bör installeras där de kan  "se varandra” så mycket som möjligt. Se till att antennerna placeras högt nog ovan hinder i radiosignalsträckan. Du behöver kontrollera höjden över träd, kullar, byggnader och andra föremål i radiovägen mellan antennerna i enlighet med "Fresnel Zone tabellen nedan.


Även om 2,4 GHz-signalen passerar ganska bra genom väggar, har de svårt att gå igenom träd. Den största anledningen är vattenhalten i träden som absorberar 2,4 GHz-signalen.

 

Objekt

Dämpning* av olika objekt @ 2,4GHz

Glas/Fönster

10%-15%

Gipsvägg

15%-20%

Trädörr

15%-20%

Tegel/betongvägg

30%-90%

Tvåglasfönster

60%-70%

Ståldörr

65%-100%

*Dämpning  = Gradvis signalförlust

 

Radiovägen

Radiovägen (Fresnel Zone) är området runt den fria sikten mellan antennerna som radiovågor sprids ut efter att de lämnat antennen. Du vill hålla radiovägen fri från hinder för att bibehålla signalstyrkan.Exampel vid 500 meter distans


Generellt introducerar 20% radiovägsblockering en liten signalförlust. Vid 40% blockering kommer signalförlusten att bli betydande.

 

Radiovägen  (Fresnel Zone) tabell – Föreslagen höjd över hinder:

Range

Optimal höjd över hinder
    (Ingen blockering @ 2,4 GHz)

Acceptabel höjd utan betydande prestandaförlust (20% blockering @ 2,4 GHz)

100m

1,8m

1,4m

250m

2,8m

2,2m

500m

4,0m

3,2m

1000m

5,6m

4,5m

1500m

6,9m

5,5m

 

 

Antennmontering

Se till att din monteringsplats är så långt bort som det går från andra antenner och upprättstående föremål som t.ex. flaggstänger. Se till  att det inte finns några andra föremål som takrännor eller avloppsrör nära  antennen då de kan orsaka störningar och sänka signalkvaliteten.

Det är viktigt att montera antennen vertikalt; montering  horisontellt eller i vinkel kommer avsevärt att försämra prestanda.

Se till att antennerna är inriktade mot mitten av  signalvägen och är på samma nivåplan.

 


Rätt – Antennerna är inriktade
Godtagbar – men exakt justering av antennerna krävsFel – Antennerna är inte inriktade


 

Fel – Antennen är inte vertikalt inriktad
Föreslagen montering

Använd vinkeljärn på en vägg

Använd vinkeljärn på en antennpol 

    

 

  

Antennförstärkning och inriktning

9 dBi = 25°
7 dBi = 30°
5 dBi = 40°
2 dBi = 360°


Högre förstärkningsantenner når längre men kräver mer exakt installation / inriktning.

Lägre förstärkningsantenner är mer toleranta för installations- och inriktningsfel. Under vissa omständigheter kommer en antenn med lägre förstärkning att fungera bättre än en antenn med högre förstärkning.

  

Antennkabels-installation

  

Var försiktig så att du inte vrider eller krossar antennkabeln eller böjer den ordentligt under installationen. Detta kan leda till dålig prestanda och signalförlust.


Använd inte längre kabel än vad som krävs.

Vira inte kabeln runt något.