Kameran kan spela in när den detekterar en rörelse. För att ställa in denna funktion, gå till avsnittet om rörelsedetektion.

Kameran har inget internminne utan man måste sätta i ett SD-kort i kameran. SD-kortsspringan finns på kamerans baksida under gummilocket bredvid strömkabeln. SD-kortet ska vara Speed Class 10 för bästa resultat.

För att spela in manuellt, gå till Live Video-läget genom att klicka på bilden eller ikonen under kamerans namn.

camerapicture

I Live Video-läge, klicka på den röda cirkelknappen för att starta inspelningen. Kameran kommer att spela in i 60 sekunder och du behöver inte stänga av inspelningen utan den stoppas automatiskt.

För att ta en stillbild, klicka på kameraknappen. Det behövs inget SD-kort för att ta stillbilder eftersom dessa sparas direkt i telefonen/plattan. På iOS finns bilderna i Kamerarullen. På Android finns bilderna i Galleri – snapshot-albumet.

För att titta på dina inspelade filmer, gå till huvudmenyn och klicka på inställningsknappen.

Foto 2015-03-31 15 13 59

Klicka sedan på händelselisteknappen på den kamera som inspelningarna är gjorda.

app_event_list

Du kommer nu se en tom händelselista. Klicka på Search och ställ in filtret på det tidsintervall som du vill se. Klicka OK. Då kommer nu att få en lista med alla inspelade händelser. Klicka på den rad som du vill se.

Foto 2015-04-24 13 19 17          Foto 2015-04-24 13 24 11          Foto 2015-04-24 13 24 30

Om du vill ladda ner en video till din telefon/platta, tryck på raden en kort stund.

Klicka på Download och nedladdningen kommer starta. När den är klar, klicka på Back för att komma tillbaka till händelselistan där den nedladdade filmen markeras i röd text.

Foto 2015-04-24 14 06 09          Foto 2015-04-24 14 07 35          Foto 2015-04-24 14 08 13

Om du vill ta bort inspelade filmer så kan du antingen ta bort utvalda filmer eller ta bort alla på en gång.

För att ta bort utvalda filmer, klicka på Delete One i nederkant av händelselistan. Du kommer nu att se en röd ikon framför filmnamnen. Klicka på de filmer som du vill ta bort och bekräfta genom att klicka på Delete-texten.

Foto 2015-04-24 14 06 17          Foto 2015-04-24 14 06 23

Klicka Done i nederkanten av händelselistan när du är klar för att gå ur detta läge.

För att ta bort alla filmer, klicka på Delete All i nederkanten av händelselistan. Bekräfta att du vill ta bort alla filmer genom att klicka Yes.

Foto 2015-04-24 14 06 36