Med push-meddelanden aktiverade kommer du att få en notis när kameran detekterar en rörelse i sitt synfält.


Obs: Push-meddelanden kommer inte att fungera om inte PIR är aktiverat. 

Se följande länk för instruktioner till hur du ändrar inställningarna för PIR: https://ludafarm.freshdesk.com/a/solutions/articles/14000137038/edit?lang=sv-SE&portalId=14000024694


Steg 1

Starta appen FarmCam 2.0 och se till att PIR är aktiverat.

Välj den kameran du vill anpassa. Välj Enhetsinställningar (kugghjulet) och sedan Push-meddelanden. Steg 2

Om du endast vill få push-meddelanden under vissa tider på dagen kan du anpassa ett schema.


Steg 3

Du kan välja om schemat ska gälla personer, fordon och/eller övriga genom att klicka på respektive alternativ under Detektionstyp.Klicka på den dag vars schema du vill redigera. Du kan ställa in när push-meddelanden funktionen ska vara aktiverad och inaktiverad. Om du vill att samma schema ska gälla för flera dagar kan du även kopiera schemat till andra dagar. I exemplet nedan kommer schemat att kopieras från söndagar till måndagar.