Den bifogade installationsguiden presenterar följande punkter på engelska, franska, tyska och svenska. 

  • Teknisk specifikation 
  • Vad som är inkluderat i boxen
  • Installation avFarmCam 360