Om du vill använda ett Gmail konto för att skicka email-notifikationer från FarmCam 2.0 appen behöver du skapa ett dediketerat App Lösenord, p.g.a. säkerhetsskäl enligt google när man använder tredjepartsappar.


För att skapa ett App Lösenord följ stegen nedan:


1. Gå till ditt Gmail konto.

2. Välj 'Säkerhet'3. Se till att du har 2-stegs verifiering aktiverat. Välj sedan App Lösenord.4. Ange ditt lösenord.5. Välj Annat6.  Ange namnet på appen, t.ex. FarmCam 2.07. Här visas ditt genererade lösenord som du anger som lösenord till ditt Gmail-konto i appen.