Tabellen nedan visar dataplaner tillgängliga för FarmCam Mobility and hur mycket visningstid det motsvarar per månad.