Se den bifogade filen för tips om installation av Wifi.