Se till att ditt SSID och SSID-lösenord inte innehåller några specialtecken som (å, ä, ö, ", #, ¤,%, &, /, etc.).