Kameran kan vinklas till olika positioner beroende på placering. Lossa och/eller flytta justeringsskruvarna tills den önskade vinkeln har uppnåtts.