Vid installation av kameran, särskilt vid utprovningen av kamerans placering, rekommenderar vi att ta hjälp av en till person. En person håller kameran på plats och den andra tittar på monitorn för att se att rätt vinkel uppnås.

Information

Ibland är strömkällan inte stark nog att förse kameran med tillräckligt med ström. Pröva en annan strömkälla om du upplever det här problemet.

Om du stöter på problem vid installationen, se avsnittet Felsökning.