Nej, vid mycket låga temperaturer kan bilden bli rödaktig. Vid extremt låga temperaturer

kan kameran stänga av sig. Kameran återfår dock sin funktion när temperaturen går upp igen.