Kameran täcker upp till 60-80 m2 beroende på placering. Försök att flytta kameran eller utöka ditt system med en extra kamera för att övervaka en större yta.