Den bästa signalkvaliteten får du om sträckan mellan antennerna är helt fri från hinder. Undvik att placera antenner i olika höjd och/eller placera dem nära metallföremål. Ha detta i åtanke när du planerar din installation.

Det är viktigt att antennerna placeras på utsidan av byggnaderna för att minimera antalet hinder.

1. Fri sikt: Bestäm var du vill placera utomhusantennerna. Se till att det är så få hinder (träd, buskar, byggnader) som möjligt i siktlinjen mellan dem.

2. Antennkablarnas längd: Tre antennkablar finns med i farmCam-paketet: En 16 m kabel till kameran , en 9 m kabel till monitorn och en extra 9 m kabel. Extrakabeln kan användas till kameran eller skärmen. Om du vill använda förlängningssladden, koppla ihop den med den andra antennkabeln och vattentäta kopplingen med en krympslang om det behövs. Om du använder extrakabeln till monitorn behöver du använda den stora utomhusantennen istället för den mellanstora.(Se kapitel 9, Montering av utomhusantennerna.)

3. Kamerans placering: Undvik att placera kameran bakom glas eller fönster eftersom glaset kan orsaka reflektioner av kamerans nattbelysning och ge otydlig bild. Se till att inte vinkla kameran mot flaggor, buskar eller andra objekt som kan röra sig och trigga kameran av misstag du har tänkt att använda rörelsesensor-funktionen.


INFORMATION

Signalerna på 2,4 GHz frekvensen sänds ut som radiovågor i luften. Vågorna kan penetrera de flesta objekt eller studsa runt dem. Signalerna förlorar dock i styrka för varje hinder de måste passera.