För att installationen ska fungera med routern via WiFi måste routern ha ett lösenord. Om du har andra enheter i nätverket som kräver en lösenordsfri anslutning kan du skapa ett gästnätverk med lösenord på routern som du använder till kameran.