Information om appversionen hittar du med i-knappen i nedre högra hörnet.

app_info

Välj About för att se versionsinformationen.