Kameran kan återställas genom att trycka och hålla inne knappen på kamerasladden tills den röda LED:en börjar blinka. Alla inställningar sätts till standard och du måste installera kameran igen och koppla upp den mot routern.