Situationer gör det möjligt för dig att välja vilka kameror som ska vara aktiva i en viss situation. Du kan anpassa vilka larm som ska vara aktiva och om kamerorna ska spela in eller inte. Som exempel kan du välja att avaktivera alla kamerornas larm när du är hemma och aktivera larmen när du är utanför hemmet.


Steg 1

För att skapa en situation, öppna appen FarmCam 2.0. Se till att du är överst i listan med dina kameror. Dra sedan skärmen neråt så att Situationsinställning syns.

Steg 2

Klicka på Situationsinställning för att lägga till en ny situation. 

Välj ett namn för situationen och en ikon. Ikonalternativen kan ses nedan.

 


Välj vilka kameror som ska vara aktiva för situationen under Larmalternativ och anpassa sedan deras larminställningar efter dina behov. Se bilden nedan för vad de olika symbolerna innebär.


Klicka sedan på Spara.


Steg 3

Du kan se dina sparade situationer genom att dra skärmen neråt när du är överst i listan av dina enheter. 

För att skapa fler situationer klickar du på plustecknet.

När du väljer en situation kommer appen meddela om inställningen till önskat läge har lyckats.


Steg 4

Om du vill editera eller ta bort en redan skapad situation håller du inne ikonen tills en ruta dyker upp (se nedan). Knappen till vänster tillåter dig att editera en redan skapad situation. Du kan ta bort en situation genom att klicka på soptunnan.