Obs: Om det inte finns något alternativ för detektionslarm i din app, kontrollera att appen har den senaste versionen och att kameran stöder den här funktionen. De kameror som stöder denna funktion är FarmCam 360S.


Med den här funktionen kan du filtrera objekt som inte utlöser ett larm baserat på storlek. Detta innebär att ett objekt som är mindre än den minsta storleken eller större än den största storleken inte utlöser ett larm om det flyttas.


Obs: Detektionslarm kommer inte att fungera om inte PIR är aktiverat. 

Se följande länk för instruktioner till hur du ändrar inställningarna för PIR: https://ludafarm.freshdesk.com/a/solutions/articles/14000137038/edit?lang=sv-SE&portalId=14000024694


Steg 1

Starta appen FarmCam 2.0 och se till att PIR är aktiverat. 

Välj sedan den kamera vars objektstorlek du vill redigera. Välj Enhetsinställningar (kugghjulet) och Detektionslarm. Välj sedan Objektstorlek.
Steg 2

Du kan ställa in minsta/maximala objektstorlek för när person- och fordonsrörelser ska generera ett alarm.
Du ställer in minimistorleken genom att ändra storleken på kvadraten på skärmen. Detsamma gäller för den maximala objektstorleken. Observera att oavsett var kvadraten är placerad på skärmen kommer storleksbegränsningarna att gälla för hela kamerans synfält.