Återställningsproceduren beror på kamerasystemet, följ nedanstående återställningsguider för respektive kamerasystem.

FarmCam HD:
https://support.luda.farm/a/solutions/articles/14000080330?lang=en&portalId=14000024694

FarmCam Mobility:
https://support.luda.farm/a/solutions/articles/14000105369?lang=en&portalId=14000024694