Kabeln från monitorn har tre ändar. Röd och svart strömförsörjer monitorn och den vita kabeln ska kopplas till den positiva polen för fordonets backljus. Kameran som du vill se när du backar ställer du in på kanal 4. 

När du backar med fordonet kommer monitorn automatiskt skifta till kanal 4. När du kör framåt igen kommer monitorn automatisk komma tillbaka till vyn du hade innan du backade.