Sätt in ett formaterat mikro SD-kort i monitorn och gå in i menyn och slå på inspelningsfunktionen. Vid inspelning kommer kanalen (eller kanalerna vid splitscreen) som du ser på monitorn spelas in.