Du kan koppla 2 kameror till monitorn. Det är rekommenderat att koppla kamerorna till monitorn innan du monterar dem. 


Så kopplar du kamera och monitor 

  1. Koppla kameran till en strömkälla. 
  2. På monitorn, tryck på knappen CH för att välja kanal till kameran 
  3. Håll inne M/PAIR knappen tills den börjar räkna ner. 
  4. Inom 60 sekunder, tryck och håll knappen på baksidan av kameran tills att du ser att kameran har kopplat till monitorn.
  5. Montera kameran där du vill ha den efter att du har kontrollerat att signalstyrkan är tillräckligt bra.