Kontrollera att kameran verkligen får ström i trailern. För att säkerställa kamerans funktion kan du koppla kameran till ett bilbatteri.


I en del trailers är det inte möjligt att använda innerbelysningen som strömkälla, istället rekommenderar vi att koppla kameran till strömförsörjningen av bakljusen. En del nyare bilmodeller känner inte av kameran och ger därmed inte tillräckligt med ström. Det går att installera ett motstånd så att bilen känner av att kameran behöver ström.


Om du har säkerställt att kameran får tillräckligt med ström, försök att para kameran med monitorn. På monitorn trycker du på CH knappen till kanalen du vill ha kameran på. Håll sedan inne M/PAIR knappen på monitorn tills den börjar räkna ner. Innan de 60 sekunderna är nedräknade ska du trycka och hålla inne parningsknappen på kameran (i ett par sekunder) tills monitorn har hittat kameran och du ser bilden på monitorn.