I bifogad Quick Installation Guide kan du läsa om följande:

  • Så funkar det 
  • Detta ingår 
  • Installation av MachineCam Mobility HD
  • Teknisk specifikation