Gå till inställningar


Välj E-post inställningar 


  1. Välj din e-postservertyp. Hotmail, live och yahoo rekommenderas. Gmail stöder inte längre appar från tredje part. Om du har ett annat e-postkonto måste du manuellt ange SMTP-server, SSL / TLS och SMTP-port.
  2. Skriv in din e-postadress. E-postmeddelanden skickas från den här adressen.
  3. Ange ditt e-postlösenord.
  4. Ange e-postadressen till det konto du vill ta emot notiserna. Avsändande och mottagande epostkonto kan vara samma.
  5. Välj om du vill bifoga en bild.
  6. Välj hur långt intervall som krävs mellan e-postmeddelanden. Observera att vid rörelse framför kameran kan det resultera i ett väldigt stort antal e-postmeddelanden och uppfattas som skräppost.
  7. Välj e-posttest för att verifiera att det fungerar.
  8. Spara