Om NVR har anslutits till fyra kameror kommer den inte att ansluta automatiskt till en ny kamera. Om du behöver byta ut en kamera med en ny följ stegen nedan via TV:ns gränssnitt.

1. Koppla ur kameran du vill ta bort.

2. Anslut den nya kameran.

3. Högerklicka för att få fram menyfältet. Välj kamerasymbolen. Den nya kameran hittas men kopplas ut automatiskt.4. Välj den kanal som är tillgänglig. I detta fall kanal 2.5. Välj "Apply". NVR:n kommer att ansluta till den nya kameran.