Bitrate påverkar inspelningsfilens storlek.

Ju högre bitrate, desto bättre bild och ljudkvalitet blir det och filstorleken blir större.

Om bitrate är låg kommer bild- och ljudkvaliteten bli sämre och filstorleken mindre.


Sättet att beräkna storleken på inspelningsfilen visas nedan:

Bitrate (kb / s, bitrate / 8)

3600 (sekunder, 1 timme)

24 (timme, 1 dag)

30 dagar)

4 (kamera nummer)


Exempel 1 kamera: 1080P kamera, Spelar in 1 dag, 1 kanal (normalt 1080P Bitrate är 2048kb / s)

2048/8 x 3600 x 24 x 1 x 1 = 22,1 GB


Med 1000 GB lagringsutrymme sparas 45 dagar för en kamera eller 11 dagar för 4 kameror.