När strömmen kommer tillbaka återansluter SmartPlug automatiskt och ställer in det läge som var aktivt när strömmen bröts.