Så många som du behöver. Anställda, familj och vänner kan bjudas in till din gård på nätet i My.Luda.Farm.

Den här praktiska funktionen ger även anställda möjlighet att kontrollera SmartPlug.