1. Sätt i SmartPlug i ett eluttag.

    .
  2. Vänta på att SmartPlug ansluter. (Den gröna LED-lampan blinkar snabbt)


  3. Anslut temperaturkabeln på sidan av SmartPlug.


  4. Anslut valfri utrustning.