Att använda din LiftCam Pro

Reservdelar och tillbehör
Alla delar som ingår i liftCam Pro-systemet finns som reservdelar, se avsnittet ”Detta finns i din liftCam Pro-låda”. Det finns också ett flertal tillbe...
Ons, 11 Okt, 2017 vid 11:33 F.M.
Lägg till en kamera
Upp till fyra kameror kan kopplas till en liftCam Pro-monitor. Kameran som följer med systemet är förinställd på kanal 1. Koppla inte in kameran till st...
Ons, 11 Okt, 2017 vid 11:38 F.M.
Så kommer du igång
liftCam Pro-systemet är väldigt lätt att använda. Se till att kameran och monitorn sitter fast ordentligt och är inkopplade till sina strömkällor. Mon...
Ons, 11 Okt, 2017 vid 11:35 F.M.
Menyfunktioner
Tryck på den runda knappen för att komma in i menyn. OBS: Håll inte inne den runda knappen för länge – detta stänger av monitorn. De åtta menyfunktion...
Ons, 11 Okt, 2017 vid 11:46 F.M.
Tvåskärmsläge
Genom att trycka på den fyrkantiga knappen så kommer man till tvåskärmsläget där man kan se två kameror samtidigt. När monitorn är i tvåskärmsläge så kommer...
Ons, 11 Okt, 2017 vid 11:43 F.M.
Navigera mellan kanalerna
Genom att trycka på någon av pilknapparna så byter monitorn kanal. Efter kanal 4 finns ett Scan-läge där monitorn loopar genom alla kanaler som valts för de...
Ons, 11 Okt, 2017 vid 11:41 F.M.