Du kan ställa in så att du får e-postmeddelanden när kameran upptäcker rörelse. 


Obs: E-postmeddelanden kommer inte att fungera om inte PIR är aktiverat. 

Se följande länk för instruktioner till hur du ändrar inställningarna för PIR: https://ludafarm.freshdesk.com/a/solutions/articles/14000137038/edit?lang=sv-SE&portalId=14000024694


Steg 1

Starta appen FarmCam 2.0 och se till att PIR är aktiverat. Välj sedan den kamera som du vill ändra e-postinställningar för. Välj Enhetsinställningar (kugghjulet) och sedan E-post.Steg 2

För att e-postmeddelanden ska fungera behöver du ange en e-postadress som meddelandet ska skickas från samt lösenordet till den e-posten.

Du behöver även fylla i e-postens serverinställningar.

Gällande e-postens serverinställningar kommer severinformationen att fyllas i automatiskt om du använder e-posttjänster från Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo, iCloud eller Zoho och du behöver inte ange eller ändra den. Om du använder en e-posttjänst från andra leverantörer får du kontakta leverantören för information om SMTP-servern.Steg 3

Den e-post som används som sändare kommer automatiskt läggas till som mottagare men den kan ändras. Du kan även lägga till fler mottagare under Inställningar för e-post. Du kan max ha tre mottagare för e-postmeddelanden


Steg 4

Du kan även ställa in vad du vill att e-postmeddelandet ska innehålla under E-postinnehåll. Du kan välja mellan Text, Bild, Text med bild och Text med video. 


Steg 5

Vidare kan du ställa in under vilka tider du vill att e-postmeddelanden ska vara aktiverat och inaktiverat. Du kan även ställa in för vilken detektionstyp du vill att schemat ska gälla. Du kan välja Person, Fordon och/eller Övriga. 


För att anpassa schemat, klicka på den veckodag vars schema du önskar ändra. Sedan kan du välja vilka tider under dagen som e-postmeddelanden ska vara aktiverad repetitive inaktiverad. Om du vill ha samma schema på flera veckodagar kan du kopiera schemat från en dag till en annan. I exemplet nedan kopieras söndagens schema till måndag.