TABLE OF CONTENTS


FarmCam 2.0 (iOS/Android app)

Obs: Om det inte finns något alternativ för tidsförlopp i din app, kontrollera att appen har den senaste versionen och att kameran stöder den här funktionen. De kameror som stöder den här funktionen är FarmCam 360 och FarmCam 360S.


Steg 1

Starta appen FarmCam 2.0. Välj sedan den kameran du vill konfigurera. Välj Enhetsinställningar (kugghjulet) och sedan Tidsförlopp.Step 2

Klicka på Skapa en ny tidsförlopp.


Välj en scen för inspelning av tidsförlopp.


Steg 3
Anpassa inställningarna för din scen.


  • Inspelningen startar vid: Ange exakt datum och tid när du vill att inspelningen ska börja.
  • Varaktighet: Välj hur länge du vill att kameran ska ta bilder innan den automatiskt avslutas. Den kortaste varaktigheten är 1 minut medan den längsta varaktigheten är 830 dagar. Om du ställer in varaktigheten till mer än 1 dag kan du också välja den dagliga inspelningsperioden, till exempel 08:00 till 18:00.

Obs: Du kan också inaktivera Avsluta inspelning automatisk för att få kameran att ta bilder kontinuerligt och aktivera Skriv över tidsförloppsfiler för att låta kameran skriva över filer när lagringsutrymmet är fullt.
  • Intervall: Du kan välja inspelningsintervall från 2 sekunder till 6 timmar för IP-kameror (10s till 6h för batterikameror).

  • Kvalitet: Klar (hög kvalitet) och Flytande (låg kvalitet) att välja mellan.
  • Filtyp: Du kan välja om tidsförloppet ska vara en fotoserie eller en komprimerad video. Notera att om du väljer "foto" kan kameran endast spara 10 000 foton per dag.
  • Uppskattad videolängd och filstorlek: Försäkra att det finn tillräckligt med utrymmer på kamerans SD-kort för att lagra tidsförloppsfilen. Om du har aktiverat "Skriv över tidsförloppsfiler" kan du förlora äldre tidsförloppsinspelningar om lagringsutrymmet är otillräckligt. För att minska lagringsanvändning för en tidsförloppsinspelning kan du minska inspelningstiden, öka inspelningsintervallen eller sänka kvalitén. 

FarmCam 2.0 (Windows-applikation)

Steg 1

Starta Windows-applikationen FarmCam 2.0 och välj den kamera du vill spela in ett tidsförlopp med. Du kan skapa ett tidsförlopp genom att klicka den ikon som visas i bilden nedan.


Steg 2

Du skapar ett tidsförlopp genom att klicka "Skapa nu". Här hittar du också dina tidigare inspelade tidsförlopp.


För att skapa ett tidsförlopp måste du välja vilken scen du vill filma med denna funktion. Det finns flera olika förslag men du kan också anpassa ditt eget.


Steg 3

Nedan ser du två exempel som visar de olika inställningarna för tidsförlopp scener. Du kan ändra dessa så att de passar ditt behov. Anpassningar kan göras oavsett vilken scen du valde i det tidigare steget. De inställningar som du kan anpassa är Starttid, Varaktighet, Intervall, Format och Kvalitet. Vissa av förslagen ger också möjligheten att ställa in Daglig inspelningsperiod.

Starttid: Välj vilket datum du vill att tidsförloppet ska börja.

Varaktighet: Välj hur länge du vill att tidsförloppet ska vara.

Intervall: Bestäm hur ofta du vill att korta videor eller bilder ska tas.

Format: Välj om du vill att ditt tidsförlopp ska vara en video eller bilder. Om du väljer video kommer slutprodukten vara en video. Om du väljer foto kommer du få en samling bilder som resultat.

Kvalitet: Bestäm vilket kvalitet du vill ha på ditt tidsförlopp, hög eller låg.

Daglig inspelningsperiod: Med denna funktion kan du ställa in så att ditt tidsförlopp endast filmar under en särskild tidsperiod. Till exempel kan du använda denna funktion för att endast filma under dagtid.